Chủ Nhật, tháng 8 01, 2021

* Tiến sĩ nước tôi

 Tiến sĩ nước tôi lá mùa thu,
Xanh, vàng, nâu, úa…trắng sương mù,
Ủ ê mục nát tan trong nắng,
Mưa…nước dầm dề cống im ru!
Ảnh Internet.
Dịch bệnh lan tràn tiến sĩ đâu?
Thương dân sáng kiến ý thỉnh cầu,
Nằm co lánh nạn CoVid hết,
La lối huênh hoang lão công đầu!