Thứ Năm, tháng 8 05, 2021

* Cạo râu

  Mới nói để râu 
hôm qua,
Sáng nay lại cạo nhẵn da 
thế này.
Ảnh fb bxl 
Nhuộm tóc đen 
lấy ráy tai,
Nghe rõ nhiều chuyện 
khôi hài quen quen.
Tin tức báo 
6 ca liền (*),
Lockdown lệnh 
thực thi liền đêm nay.
8 giờ đúng 
hiệu lực ngay,
…đã lần thứ 6 
mệt nhừ chán ghê.
Tù túng 
hạn chế mọi bề,
Ăn thừa năng lượng 
mỡ mề lên cân.
Kiếp nạn nhân loại 
lãnh phần…

(*) CoVid 19 .