Thứ Sáu, tháng 8 20, 2021

* 200 ngày lockdowned

 Suốt 6 lần lockdown,
200 ngày ghi dấu,
Melbourne cảnh bể dâu,
… vẫn đang là nỗi đau!
Ảnh Internet 
Không thể nào diệt sạch,
CoVid Vũ Hán đâu?
Một sách lược đối đầu,
… là sống chung với nó!
Vaccine là diệu kế,
Sẵn sàng tiêm chủng mau,
Ngại chi chút xíu đau,
…kéo dây dưa nỗi sầu!
Mọi người đều tiêm chủng,
Xem chúng nó trốn đâu?
Mọi người đều miễn nhiễm,
Môi trường sống nhiệm mầu!
Mình… qua 2 lần chích,
As-tra-ze-ne-ca!
Chờ Booster mũi nữa,
Yên tâm ra khỏi nhà.
Qua nhiều lần lockdown,
Xã hội cảnh lầm than,
Ngân sách càng thâm hụt,
Tâm tính người hoang mang!