Thứ Bảy, tháng 7 31, 2021

* Góp nhặt ảnh

 Gom hình ảnh lại khoe cho vui,
Có giả có chân cả đôi thời,
Ai cho là giả ừ thì giả!
Còn người nói thật mỉm cười chơi!
Ảnh fb bxl.
Thật giả trắng đen cũng thực mà,
Quẩn quanh dính lấm đến chúng ta,
Không an tâm được thôi thì nhận…
Chấp nhứt đôi co … chỉ gọi là…