Thứ Tư, tháng 8 04, 2021

* Có nhớ mùa đông

 Em có nhớ mùa đông…
Phương này sao trống vắng,
Em có nghe sầu đọng,
Con chim sẻ trên cây.
Ảnh fb bxl 
Em có thấy trời xanh…
Qua nhành cây trụi lá,
Em có nghe gió nhẹ,
Đong đưa bóng bụi mờ.
Em có thấy trong thơ,
Câu nào ngu ngơ nhất,
Còn câu nào đẹp nhất,
Ta hứa mãi nhớ em…
Em ở đâu thấy được…
Cái sắc buồn quanh ta,
Tâm em sao hiểu được,
Có nỗi buồn tim ta!
Em có thấy mùa đông…
Phương này sao trống vắng,
Em có nghe sầu đọng,
Con chim sẻ trên cây.
Em có thấy trời xanh…
Qua nhành cây trụi lá,
Em có nghe gió nhẹ,
Đong đưa bóng cành khô!