Thứ Sáu, tháng 8 27, 2021

* Vắng rồi

 Lockdown lệnh 
đang còn hiệu lực,
Phố Hampshire rục rịch…
có người,
Ảnh fb bxl.
Đi mua 
thực phẩm tươi vui,
Take away loại 
theo tôi về nhà!
Ổ bánh mì, ly cà phê, … 
không trà…
Tôi lang thang dạo 
bước qua phố hiền,
Công viên nhỏ 
vắng người quen,
Cố ghi mấy chữ 
nhớ bạn hiền-cô đơn!(*)

(*) Nhà thơ Lý Thừa Nghiệp hôm nay không được khỏe để ra chơi chút xíu chỗ chúng tôi thường ngồi.