Chủ Nhật, tháng 8 08, 2021

* Nắng mùa đông 21

 Nắng cuối đông-nắng đầu xuân,
Vàng xanh biêng biếc sau vùng cây khô.
Chờ xuân trời đất mang về,
Như tôi chờ một giấc mơ tương phùng.
Trên đường quê-bước thong dong…
Ảnh fb bxl.
Lockdown 6.0 vài hôm rồi,
Sáng nay nắng đẹp dạo vui bên mình.
Hampshire nho nhỏ hữu tình,
Công viên giữa phố lung linh sợi vàng.
Không ngồi lâu-giả bước hoang…

Anh đào nở sớm heo may,
Sắc hồng rộn rã hây hây ấm lòng.
Vắng người vắng khách tâm đồng,
Giả nhân vô nghĩa xa gần thiếu chi.
Thế thôi! Tự tại với thi…(*)

Nắng cuối đông-nắng đầu xuân,
Vẩn vơ suy ngẫm tiến trình thế gian.
Có tiểu vi có đại ngàn,
Có sinh có diệt bất an-ngộ phần.
Chan hoà thuận với tha nhân…

(*) thơ.