Chủ Nhật, tháng 8 22, 2021

* Gọi cho nhau

 Đại dịch Vũ Hán là một hiểm họa!
Nhân loại lầm than thêm mùa VuLan nữa,
Hai năm rồi bất hạnh khắp nơi nơi,
Còn nhớ đến nhau trong tình nhân nghĩa…
Ảnh Internet 
Còn gì đẹp hơn thế nữa thế nhân ơi!
Tình Mẹ của người thân,
Tình Bạn của người ngoài,
Qua tin nhắn hay điện thoại một lần thăm hỏi,
Tuyệt vời hạnh phúc!
Giữ gìn sức khỏe chờ gặp nhau cuối bóng đêm oan nghiệt…