Thứ Ba, tháng 8 24, 2021

* Lại nhớ Vũng tôi

 Nhớ quê nhà
biết làm sao?
Hình lên facebook 
mà nao nao lòng!
Ảnh Bạch Xuân Thảo.
Vũng Nồm, Vũng Bấc … 
nước trong,
Kỳ Co, Eo Gió… 
mát lòng người xa.
Xanh màu ngọc bích 
đá hoa,
Một mai 
bóng xế chiều tà vẫn thương.
Năm châu, bốn biển … 
lạ thường,
Không đâu cái đẹp 
vấn vương thâm tình.
Đẹp từ 
tia sáng bình minh!