Chủ Nhật, tháng 8 01, 2021

* Footscray cuối tuần

Ảnh fb bxl.
Sau ngày huỷ lệnh 
lockdown,
Footscray như hội 
giao lưu cuối tuần.

Tấp nập mua sắm…
hàng ăn,
Các loài chim cũng 
vui mừng kém chi.
Được sống vui 
no ấm thì…
CoVid Vũ Hán 
mấy khi khinh thường.
Đề phòng 
nó là tai ương…
Huỷ diệt hạnh phúc 
khôn lường nhân gian.
Được sống vui 
chim gọi đàn…