Thứ Hai, tháng 8 23, 2021

* Nhớ cà phê lạ

 Muốn ra phố Hampshire 
tìm ly cà phê là lạ chút,
Khẩu trang phải mang 
và giãn cách giữ gìn,
Ảnh fb bxl.
Có nắng đẹp 
mà trời lạnh thấu tim,
Cái gì là lạ muốn có…
giá chẳng mềm gì đâu!
Tuyết Lê, hoa xuân sớm nở rộn 
như chào…?
Chụp lấy vài bức
gửi vào Messenger làm vui.(*)
CoVid bạo tàn 
tang tóc đìu hiu …
Mình gửi về Sài thành bằng hữu 
những điều yêu thương…
Kiên tâm, 
vượt mọi nguy nan!

(*) Tin nhắn qua điện thoại di động.