Thứ Tư, tháng 8 25, 2021

* Nhớ vũ trường

 Hai năm rồi, rất vui ở Vũ trường Ngô Chương-Melbourne!
“Khó lắm rồi, 
khó quá rồi!
Làm sao có thể 
như thời bình yên.
Ảnh Tuấn Lily
Corona !
nỗi ưu phiền,
Phá tan nát mối 
lương duyên thân tình.
Đơn giản mà 
khó hồi sinh!”

Trong hình từ trái qua phải: Jimmy, Hùng, Tấn, Việt, Lộc, Chí , Đê, Ri.