Thứ Bảy, tháng 8 28, 2021

* Xuân sớm

 Xuân Úc Châu 
chẳng còn xa,
Vài ba hôm nữa 
nắng đà giao duyên,
Ảnh fb bxl.
Tiếng chim sáo 
huýt mọi miền,
Tuyết lê trắng xoá 
hoà niềm hân hoan.
Nắng lên cao 
sương chóng tan…
Gió đông dìu dịu 
mơn man hiền hoà.
Đông sẽ qua 
mình chia xa,
Có luyến có ái 
cũng là giai không.
Cớ chi khang khác 
trong lòng!