Thứ Tư, tháng 8 18, 2021

* Niệm Adida

 Vừa thức dậy mở máy lên 
trông thấy mẹ ngồi ăn sáng,
…là lòng mừng 
vui lắm mẹ ơi!
Con nay 
tuổi cũng đã nhiều,
Bên ly cà phê sữa 
cầu mong Người bách niên…
Ảnh fb bxl 
Nếu như 
có gì không yên trong dạ,
Niệm Adida Phật 
hộ trì,
Tâm an 
bình tĩnh tức thì,
Mỉm cười với Phật 
còn chi phúc bằng!
Mọi lo lắng 
chẳng cần lo nữa,
Nỗi cô đơn 
nếu có sẽ không,
Đức nhân 
hướng Phật toàn tâm,
Mẹ vui sức khỏe 
tinh thần sáng tươi!