Thứ Hai, tháng 8 16, 2021

* Thiên di

 Thiên Di 
sãi cánh về đâu nữa?
Đất trời này 
không phải của ngươi sao?
Tám hướng mười phương 
hết thảy tuyệt vời,
Ảnh Google
Đẹp và chỉ đẹp 
một đời nào thấy chán!
Ngán một nỗi thời gian 
biển hồ chưa hề ngừng cạn,
… mà lòng ta mỏi mệt 
những dị thường,
Lắm đồng hoang 
ghềnh thác bản nguồn,
Thể như thế ngày đổi thay 
có thể!