Chủ Nhật, tháng 8 29, 2021

* Mưa cuối đông 2021

 Rỉ rả có cơn mưa,
Chút xíu thôi rồi tạnh,
Theo sau luồng hơi lạnh,
Tớ chợt nhớ cuối đông!
Nguôi ngoai nguôi ngoai dần…
Ảnh fb bxl.
Khoảnh khắc trước đông tàn,
Muôn loài như hân hoan,
Rồi xuân có hoang mang,
Co ro na (*) chưa tàn!
Thời khắc xuân xuân sang…

Thả bộ bước quanh làng,
Không thấy ai vội vàng,
Tí tách trên ô vang,
Tiếng mưa thưa rộn ràng,
Có ai chờ xuân sang?

Rỉ rả chiều còn mưa,
Dẫu những hạt lưa thưa,
Đủ đuổi bầy chim sáo,
Đang kiếm ăn bên hè,
Không có gì chở che…

Chim sáo cảm nhận xuân,
Luyến nhảy hót vui mừng,
Cây trụi trơ mầm trổ,
Sắc nét khác thường đông,
Tớ cũng vui vui lòng…

(*) Dịch CoVid 19.