Thứ Ba, tháng 8 17, 2021

* Melbourne hoa anh đào

 Hồng đào nở rộ báo xuân sang,
Lữ khách trần ai nhỡ lỡ đàng,
Có ý viếng thăm vùng đất hứa!
Melbourne trọn vẹn cuộc nhân gian!
Ảnh fb Anh Tư Thuận
Quang Minh chánh điện hướng trời đông,
Đón nắng ban mai hương sắc hồng,
Tiễn ánh chiều vàng trong vô ngã,
Dấu hồng rực rỡ dưới tầng không!