Thứ Sáu, tháng 8 06, 2021

* Chú Lía tôi

 Ai cũng muốn nói về quê hương của họ,
Thì có gì để nói đến xứ sở tôi,
Có Quang Trung vị ấy được nhắc đời,
Còn Chú Lía anh hùng một thời sùng bái.
Ảnh Internet.
Tài bất phùng thời… yêu công bằng lẽ phải,
Diệt cường hào ác bá … mộng đời riêng,
Như Nick Kelly, một Robin Hood Việt thiêng,(*)
Một phong cách thời nào cũng là gương sáng!
Về Bình Định nghe rừng thiêng xao xuyến,
Ai đói cơm … cầu Chú Lía gọi tên…
Người giàu tầm phúc hiến cơm,
Lòng từ bi thiện nghiệp đáp đền ơn cao!
Nhớ về Ông nhớ câu ca dao cổ,
Lòng thương người khốn khổ đói nghèo,
“Chiều chiều én liệng Truông Mây, 
Cảm thương chú Lía bị vây trong thành”(**).

(*) Có thể xếp Chú Lía của Việt Nam như Nick Kelly của Úc và Robin Hood của Anh!…(the legendary heroic outlaws).
(**)Ca dao.