Thứ Ba, tháng 8 03, 2021

* Để râu

 Để râu họ mới biết mình dê,
Đề phòng thận trọng khi kề cận tôi,
Để mình không phải chịu lời…
Diễu khi chế nhạo qua lời thị phi.
Mạng xã hội vui … mấy khi?
Ảnh fb bxl 
Để râu họ mới biết mình lười,
Không tắm ít gội và lười cạo râu,
Đến gần thoang thoáng mùi hôi,
Của răng của nách của đôi tất dày.
Mạng xã hội…có ai hay?

Để râu… biết ngữ gì cũng trắng,
Cho người cười lão đúng là ghê.
Người ta thì giấu khỏi chê,
Còn tôi thì muốn muốn khoe của trời.
Đến tuổi này phải thế thôi!

Để râu… ngẫm luật thời gian,
Tuổi xuân bỗng chốc qua đàng nắng thiêu.
Có ai hỏi còn tình yêu?
Thì xin được nói tình tôi mãi nồng.
Hoa râm phong nhã thâm trầm!

Để râu … mới biết mình già yếu,
Càng tránh xa chứ có sướng gì đâu,
Gã đi bốn biển năm châu,
Núi cao ruộng cạn biển sâu đã từng.
Hết thời gã sống lặng thinh!

Để râu … mới biết mình nghệ sĩ,
Cứ làm thơ con cóc tìm vui,
Chỉ cần bằng hữu hiểu thôi,
Sinh nhằm cái lúc sục sôi hận thù.
Hai phe…chú bác cô dì !

Để râu … mới biết não nề,
Không thể lẫn tránh đam mê đàn bà,
Chuyện âm dương khúc hoan ca,
Hằng Nga bóng nguyệt lá hoa dậy lòng.
Minh oan là kẻ chung tình…

Chẳng biết râu tôi giống cái gì,
Sao em cứ ngại không nói đi nghe cùng.
Vùng trên thưa mọc lung tung,
Miệt dưới thiếu cỏ đường cong loã lồ.
Cái giống lởm chởm lô nhô!