Thứ Ba, tháng 8 10, 2021

* SUMO 10.08

 Trong công viên nhỏ 
trưa nay,
Vừa vắng vừa lạnh …
Vâng, ngày lockdown.
Tôi nó cùng thở
phì phào,
Dừng bên ghế nghỉ 
ai nào mệt hơn.
Nó muốn chạy nữa kìa 
xem…
Ảnh fb bxl.
SUMO 
chỉ vừa hơn một tuổi,
Tánh chưa thuần 
háo thắng khoe khoang,
Dỗ dành 
có cả khuyên lơn,
Lớn rồi nên biết kính trên 
thương người.
SUMO 
quý mến của tôi!