Thứ Hai, tháng 8 02, 2021

* Lánh CoVid 19 Sài Gòn

 Sáng nắng, 
trưa mây mù, 
chiều mưa,
Melbourne thế đó 
có vừa lòng em ?
Nhọc nhằn 
đau nhức khớp xương,
Mất ngủ, trằn trọc, …
xót thương quê nhà.
Ảnh Internet.
Người Sài Gòn 
khổ lắm nha!
Từng đoàn hằng lớp 
bôn ba khốn nàn.
Về Bắc, dìa Trung 
hay xui Nam,
Mong cầu yên ổn 
vượt ngàn dặm xa.
Họa vô đơn chí …
Trung Hoa!