Chủ Nhật, tháng 8 15, 2021

* Như nhớ Sài Gòn

 Hampshire 13st, 
Friday!
Một ngày nắng đẹp 
cỏ cây nhuộm màu.
Có chút gió 
lay hàng cây,
Ảnh fb bxl.
Nửa mở nửa khép 
dáng suy cõi cằn.
Ta chờ em 
trong băn khoăn!
Mong em qua nỗi 
nhọc nhằn nguy nan.
Sài Gòn 
trong cơn lầm than…