Thứ Ba, tháng 6 11, 2013

* Đôi bờ

Thứ bảy rồi bạn tôi cho ra mắt,
Nhạc CD  "Lỡ bước sang ngang",
Sang ngang lỡ,bước trong gang tấc,
Đò chiều qua kịp chuyến người mong?


Người đi đã yên lòng ổn dạ,
Chút thương về xóm nhỏ phận quê,
Thôi đành chọn bóng tà dương nhớ,
Bình an đời biết thuở nào nên...
                          *
Không trăng, sao rải trời đêm,
Tôi-quê hương đó đôi bên đôi bờ.