Thứ Sáu, tháng 6 14, 2013

* Cầu Thị Nại

Cây cầu vừa mới xây xong,
Nhìn chưa vừa mắt đã hư tong rồi.
Không phải đâu,kỹ thuật tồi,
Cũng không quá tải xe thời lượng cao.
Không phải bởi nắng mưa sao?
-Tham nhũng chi phối đồ nào chẳng hư...
Có lẫm cẫm mới khư khư!
Công trình lớn nhỏ đều hư không bền?


Để cho "Đế quốc" thầu làm,
Có lẽ còn có chút bền bền hơn,
Ôi thôi !cái mặt dát dênh,
Chỉ lo đầy túi chẳng nên trò gì.
Nợ nần đem sổ sách ghi,
Dân còng lưng trả có khi nhiều đời.
Cầu Thị Nại của ta ơi!