Thứ Bảy, tháng 6 29, 2013

* Cùng Thu Thủy trên HX. "Trăng xa" của VCM.

Thu Thủy:

Anh Lộc:lộc mùa xuân
Đêm luôn mơ tình xanh
Trăng muôn đời vẫn sáng
Hồn quê người bâng khuâng.


locbach:

"Thu thủy:giọt mưa thu,
Mặt hồ gợn gió ru,
Trăng xưa êm đềm sáng,
Lời thơ đầy ý thu!." BXL