Chủ Nhật, tháng 6 16, 2013

* Cùng LCA. trên HX. "Gia Nguyễn"

Lamcamai:
"Lời Cảm ơn"
 -------------------------------------------
-------------------------------------------
Mắt xưa màu biển rất xanh
theo từng con sóng vỗ gành trăng mơ
hây hây chút gió chút thơ
hây hây mấy nỗi dấu hờ tình riêng...

Cám ơn trời ở thật cao
soi hình nhân thế xôn xao tình người
cám ơn lần nữa " rối bời" *
bao nhiêu tình cảm chất đầy trong tôi."LCA.

                                                              


locbach :

"Cảm ơn em đã mách tôi,
Để mình yên dạ trong ngoài khỏi lo.
Dẫu hoài nghi em quanh co,
Nhưng thôi thì kệ thương cho phận mình.


Biết làm sao đó chữ tình,
Như ong như bướm lượn vòng vòng xa.
Nếu em một dạ vì ta,
Thì không nên nữa nhỡn nhơ khách vào.
Biết không em,biết đâu nào!
Anh đem máy ảnh... người vào kẻ ra.
Sẽ gặp ngay em...ấy mà.... "DZUI.