Thứ Hai, tháng 6 17, 2013

* Hương Xưa thơ mới

(Lần đầu tiên áp dụng thể thơ mới mà Bạch Xuân Phẻ đã đề nghị.)


               Hương Xưa,
               Vườn hội ngộ,
               Vườn hội ngộ,
               Nở rộ,
               Hoa xưa.
              *
                             Nên thơ,
                             Lời là tơ,
                             Lời là tơ,
                             Vương vấn,
                             Đời mơ.
                            *
                                         Tình đâu,
                                         Theo lối tỏ,
                                         Theo lối tỏ,
                                         Vàng ngỏ,
                                         Em đi.
                                         *
                                                   Buồn chi,
                                                   Vô duyên nợ,
                                                   Vô duyên nợ,   
                                                   Chuyên chở,
                                                   Lòng đau.
                                                   *
                                                                   Cùng tôi,
                                                                   Ngắm trăng lên,
                                                                   Ngắm trăng lên,
                                                                   Mây trôi,
                                                                   Lang thang.
                                                                   *
                                                   Tình đầu,
                                                   Luôn dang dỡ,
                                                   Luôn dang dỡ,
                                                   Muôn thuở,
                                                   Cưu mang.