Thứ Năm, tháng 6 27, 2013

* Cùng TT-NCM trên HX. "Dốc cát"

TT-NCM:

"Biển xanh, cát trắng bên nhau
Ngày ngày đùa giỡn đậm mầu thương yêu
Bây giờ cát đã vơi nhiều
Biển xanh giận khóc, người liêu xiêu buồn
Hỡi ai còn có lòng thương
Titan quí hiếm chớ tuôn nước ngoài..."TT-NCM


                                          Bãi biển Vũng Nồm -Nhơn Lý.(Theo RFA.)
locbach :

"Bán buôn đổi chác, phải thôi,
Nhưng mong người hãy trong ngoài lo toan.
Làng tôi khốn khổ dân đen,
Tâm tính chất phác chẳng phiền lụy ai.Lợi dân-ích nước tuyệt vời,
Mong người hành xử cho đời ấm no.
Công bằng phân phối đều cho..."BXL

                                             Ảnh RFA . Đất lở lói vì khai thác titan bừa bãi.