Thứ Tư, tháng 6 05, 2013

* Phượng tháng sáu

Nhiều năm mùa phượng vĩ,
Chia tay..quê không về,
Vì bài ôn-kèm nữa...
Vào lớp lại...buồn ghê!

Ảnh Hương Xưa.org

Vì sao thầy cô hỡi!
Tạo áp lực học hành?
Tiên tiến để xứng danh,
Đay nghiến hồn tuổi xanh.Phượng nở trong mắt xinh,
Dấu đời nét tinh anh,
Hồn nhiên hoa đang thắm,
Đừng ép uổng tuổi xanh.

Ảnh Xứ nẫu.org
Học trình dài chín tháng,
Phát triển đầy tâm sinh,
Tiếp thụ đủ kỹ năng...
Đâu chỉ có toán ,văn !

Cho đời em vành nón,
Nghiêng đẹp mãi trong thơ,
Tháng sáu phượng như mơ,
Bên quán chè hàng me...

Rộn rã tiếng ve ve...
Cơn gió nhẹ đong đưa...
Ru  phượng êm giấc mộng...
Nắng gắt rồi... trời mưa.