Chủ Nhật, tháng 6 09, 2013

* Gia Nguyễn

Hoa vàng ngập lối vào sóng biển,
Khách tao phùng lịch lãm vào ra,
Cà phê Gia Nguyễn hẹn hò,
Của đêm trăng muộn bên Sa-kê tình...

Cà phê Gia Nguyễn,An Dương Vương Qui Nhơn.
Ảnh Hương xưa.org



Xa xôi lắm nhưng hình như nhớ,
Có đôi lần kem với dừa tươi,
Xuân xưa rộn rã tiếng cười ,
Hạ nay lại thiếu mắt người khách xuân.