Thứ Sáu, tháng 6 28, 2013

* Em hãy là

Viết hòa cùng với Trần Thị Hiếu Thảo trên HX. "Anh hãy là..."

Em hãy là bóng cây,
Cho anh đùa cùng nắng.
Em hãy là ánh sáng,
Cho anh vẹn niềm tin.

Em hãy là cánh chim,
Cho anh nhìn đúng hướng.
Em hãy là mực tím,
Cho anh viết tình thơ.
Em cứ vui tình vờ,
Cho anh hoài say đắm.
Em xinh đôi môi thắm,
Lời kín chẳng hề trao...

Rồi...bỗng...một hôm nào,
Anh một mình say khướt.