Thứ Ba, tháng 6 18, 2013

* Cùng VCM. trên HX. "Trăng xa"locbach :

"Sáng bước em trên đường,
Màu xanh của nhớ thương,
Trăng đêm nay mùa hẹn,
Còn buồn sao vấn vương!"BXL