Thứ Tư, tháng 6 26, 2013

* Facebook với nguyentiet 01
nguyentiet:

"Gió xô mây bạt về đâu,
Rối lòng dải nắng úa màu hoàng hôn.
Thương đêm trở giấc bồn chồn,
Trăng treo nửa mảnh đau hồn tha nhân."NT.
......................................................................

locbach :
"Sóng đưa thuyền dạt bờ tây,
Chia xa năm tháng đong đầy nhớ thương.
Ngày xanh hóa dấu bụi đường,
Chút mây xám bạc còn vương nặng sầu."BXL.