Thứ Hai, tháng 6 10, 2013

* Cùng Trần Kim Loan trên HX. "Về quê"

Kim Loan:
".....................................................
.......................................................
Vẫn là tôi... chỉ là tôi !
Là đứa con của đất trời Quy Nhơn."TKL

                                                           Ảnh Quốc Tuyên HX.
locbach:

"Không chỉ con một mình tôi,
Mà tôi còn kéo ba người nữa theo.
Quy Nhơn gió mát qua chiều,
Bên hàng dừa biển ngọt nhiều mía tươi"LB