Thứ Hai, tháng 6 24, 2013

* 1963 Quy Nhơn bão lớn


Mẹ ơi con sợ gió dằn,
Ngoài khơi sóng dữ thuyền mành bố đâu?
Mưa tuôn nước tạt qua đầu,
Con ơi Mẹ biết mong cầu khẩn ai?

Dông to,bão lớn thiên tai,
Ôm con thân Mẹ làm nơi an toàn.
Nhà trên gió rít rợn rờn,
Bếp dưới lầy lội nước lên cao dần.

Bà con nhốn nháo xa gần,
Chung lưng đỡ bão kịp cần kề nhau.
Tôi thương Mẹ nỗi lòng đau!
Không thuyền trên bến,bố đâu mà về....!!!

Trong lòng nước cuốn đoàn ghe,
Mênh mông biển sóng bốn bề vắng không.
Có cá Ông cậy cá Ông,
Quẻ gieo vận mạng vững không hề gì...

Thế rồi phép lạ ứng ngay,
Bố về đoàn tụ qua ngày hoang mang.
Bão sáu ba bão lầm than,
Quy  Nhơn,Bình Định qua cơn hãi hùng .