Thứ Ba, tháng 6 25, 2013

* Xin lỗi

Viết hòa cùng Thùy Dương. trên SPQN. "Xin lỗi" .

 Mười tám câu em viết!
Mười tám lời làm xé nát lòng anh.
Thuở yêu em bao ước mộng xây thành,
Òa tan vỡ như một Sunami tàn hại.

Xin lỗi ai đây!
Em hay anh, ai là người có lỗi,
Hay tình mình không có được lối riêng?
Nên đừng em ,đừng nhận chịu lỗi vì em !

                                                                   Ảnh SPQN.Mà do bởi mình được ...
Đúng đó, mình được sinh ra trong một không gian tối,
Nên muộn phiền làm tối cả tương lai.
Để lòng đau mà chối bỏ hình hài.

Yêu không nói rồi thôi.
Rồi chấp nhận như là định số?
"Không" là "không" và nếu có "Một" cũng là "Không"...
Đem nhân chia tìm cho được công bằng,
Vẫn chỉ thấy con số "Không" hiện hữu!

Vậy tình yêu là gì TD. hỡi!
Còn rộn ràng còn vỗ nhịp trong em?
Xin lỗi chi làm khua động trăng êm,
Giữ để nhớ tìm nhau trong kiếp khác !!(*).

Ghi chú (*) Kiếp nào ai biết.