Thứ Hai, tháng 7 08, 2013

* Yêu 02

Cứ đến với nhau cứ nói yêu,
Cứ tỏ niềm riêng nhớ nhung nhiều,
Cứ mang cơn mộng cho đời thực,

Để chính lòng mình hiểu nghĩa yêu.
Ảnh Internet
Cứ ở bên nhau thỏa dấu yêu,
Cho đẹp dòng thơ dẫu nắng chiều,
Cứ đem hương liệu nuôi nguồn sống,
Ngỡ ngàng...có phải đã thật yêu!
*
Còn có âm thầm chịu thương đau,
Tình kia dần mất dạng vì đâu!
Có phải đã vì  nhau chưa đủ,
Nên đành cam chịu mãi sầu đau.
*
Thế có nghĩa là giữa chúng ta,
Nói không không đúng  nghĩa điêu ngoa,
Lòng em tôi hiểu.. rồi không hiểu,
Ngay cả tình tôi ...chẳng thật thà.