Chủ Nhật, tháng 7 14, 2013

* Cùng với HNT. và LCA. trên HX. "Yêu 02"

HN Tin :

"Thôi rồi Lộc đã biết yêu
Thôi rồi Lộc đã liêu xiêu vì nàng
Chiều tan chiều tắt chiều tàn
Bay về bên Úc nhớ nàng Quy nhơn."HNT.

lamcamai :

"Tín ơi anh đã nhầm rồi
Lộc về bên ấy xa xôi quá chừng
Sài Gòn mưa nắng đã từng
Chiều tan nắng tắt " đã dừng" ở đâu ??!!"LCA.
locbach :


"Chính anh chẳng biết đứng đâu!
Cho vui hiện tại,chẳng rầu tuổi qua.
Rồi như nắng tắt chiều tà,
Sao anh còn mãi la cà rong chơi...!"BXL.