Thứ Năm, tháng 7 04, 2013

* Cùng TT-NCM trên HX. "Tình lỡ"

TT-NCM. :

"..........................
Trả hết về anh bao kỉ niệm
Nhẹ gánh hành trang nợ núi sông..."TT-NCM.


LOCBACH :

"Có trả được không hỡi em yêu?
Tình ta dẫu đã như nắng chiều,
Trong mơ còn quyện nồng ân ái,
Thì có bao giờ nguôi ái ân."LB.