Chủ Nhật, tháng 7 28, 2013

* Bóng xế

Tặng các bạn lớp Nhị 6/Khóa 11 SPQN nhân ngày họp lớp sau 40 năm .....

Thuyền xưa vượt muôn trùng sóng,
Không yên ngày mưa như thác ,
Ướt mèm cơn rét tuổi thơ,
Không lái gãy buồm trôi dạt,
Bơ vơ lối lạc chưa... về.
*Lưng trời xanh lơ còn thấy,
Thuyền về tựu bến hoài sơn,
Chung nghe câu bài chòi cũ,
Còn không người đứng ôm đàn,
Thoáng bốn mươi năm...bóng xế !