Thứ Tư, tháng 7 24, 2013

* Ơ thờ

Cuối đông trời còn buốt giá,
Có gì chuyển đổi trong ta,
Hằng năm mùa này vẫn vậy,
Chắt chiu quý hóa phần quà ...
*Nhành táo trước sân trụi lá,
Chờ mong bóng ngã chim qua,
Nắng còn lười chưa chiếu rọi,
Nhà trong nhúm lửa khói nhòa.
*
Dang tay cho luồng hơi ấm,
Căng ngực chờ nhớ làn da,
Xoay người có chi khoảng vắng,
Ngước đầu mạng nhện thồi xa.
*
Nghe nhàm bài ca thương nhớ,
Đông rồi,còn nữa,đông qua...
Vườn sau cỏ non vừa chớm,
Tuyết rơi một giải giăng mờ.
*
Phải chăng xuân như về chậm,
Còn buồn nỗi nhớ bâng quơ,
Còn mưa đêm còn thấm lạnh,
Còn ta trong dáng ơ thờ .....