Thứ Hai, tháng 7 29, 2013

* Bóng xế 02

Thuyền về biển bờ bở ngỡ,
Bồi hồi nói giọng bình dân,
Bao lần mưa rồi khô hạn,
Chiếc nón lá hồn bâng khuâng,
Nhìn nhau tay nắm ân cần.


Cồn sóng vọng vang từng đợt,
Cuộn dần sợi xích nhiều khoen,
Rỉ sắt tay người rệu rã,
Phải không đem gởi thợ rèn!
Cái tâm phong lưu hiển hiện.