Thứ Hai, tháng 7 15, 2013

* Hãy là


Viết hòa cùng TT Hiếu Thảo trên HX. "Em hãy là"Em thật là tội nghiệp,
Cứ luôn mãi "hãy là",
*"Em hãy là một cõi,
              Để anh biết tin yêu."*TTHT.
.Không cần phải vậy đâu,
Ta hiểu em nhiều rồi,
Đừng nghen " hãy là" nữa,
Anh nghe đến phát rầu.

Dẫu đang giữa canh thâu.
Ta không phải gọi nhau,
Bởi biết em còn đó,
"Hãy là" chỉ phiền lo.

Đèn có khi mờ tỏ,
Đừng cuộn mình co ro,
Được yêu em bây giờ,
Ta bên em một kiếp...