Thứ Hai, tháng 7 01, 2013

* Phượng tháng bảy


Tháng bảy phượng rộ quằn cành,
Có còn vẻ thẹn nét xinh anh tìm?
Có còn màu thắm con tim!
Cho anh quờ quạng bởi em mơ hồ.


Chiều Quy thành vắng người thơ,
Còn gió Lào nóng thờ ơ sắc màu.
Đến thăm em,chút xót đau,
Thầy Mẹ nhận lễ cau trầu nhà bên.
Phượng anh đâu!khóc dưới hiên!.