Thứ Tư, tháng 7 31, 2013

* Bài luân vũ cuối đông

Xoay đều vòng quanh phải trái,
Bài luân vũ cuối mùa đông,
Trong căn phòng bên sưởi ấm,
Còn vang trong giấc miên man,
Giây phút chớm nồng truy hoang.


Tiếng "chát,chát,bùm" thư thả,
Vẫn xoay đều thân lướt lã,
Buông lơi gợi giấc mơ xưa,
Cho nhau nhịp điệu giao mùa,
Chút tình rồi như gió mưa...