Thứ Ba, tháng 7 30, 2013

* Lời muộn

Viết hòa cùng với Thiên Ân trên SPQN. (Lời xin lỗi muộn màng-Thơ Nguyễn Kỳ)


...........................................................
Dẫu sao cũng mối tình đầu...(Thiên Ân).
Dẫu sao cũng được một câu mát lòng.
40 năm. ..chẳng mỏng trông,
Chút tình thơ cũ còn không tim này?Dẫu cho dáng ngọc hao gầy,
Anh còn kết lại mối dây đã rời.
Thời gian như đang ngừng trôi,
Cho tôi ôn lại một thời tóc xanh.
Không những em, không những anh,
Kỳ ơi ! em biết rằng anh thật lòng.
Nhưng đời là một dòng sông,
Cành hoa lỡ rụng mịt mùng nước trôi.
Giờ nhắc chi...gợi bồi hồi!
Vô duyên cũng kỷ niệm thôi đó mà.