Thứ Bảy, tháng 7 27, 2013

* Họp mặt 02

 Tặng các bạn lớp Nhị 6/Khóa 11 SPQN nhân ngày họp lớp sau 40 năm .....

Đầy ắp tâm tư những nỗi đau,
Khơi lên niềm nhớ chỉ thêm sầu,
Giây phút tương phùng men thuốc lạ,
Cho người chung cảnh thiết thân nhau.