Thứ Hai, tháng 7 22, 2013

* Phố Tàu


Phố Tàu mọc khắp đó đây,
Không chỉ lố nhố nhoi đầy nước ta.
Hán Đế bảo nhỏ "lâu la",
Ta gởi trăm triệu tạm là dân... ngay.

Rồi đến ngày,sẽ có ngày,
Trở thành lãnh đạo thay bay diễn trò.
Có chi đâu.. đững có lo,
"Bay" không biết quản của kho hết rồi!

                                                          TC trên đà xâm chiếm Châu Phi.

Để chúng nó chịu khó thôi,
Vất vả làm việc "bay" thời ngồi chơi...
Nghe Hán Đế giọng trời ơi,
Lấm lem thằng bé mỉm cười hé răng.
Các ông một đám một đằng,
Tôi cho cục k..ẹ..o quý ông ăn nè,
Rồi khăn gói chẩu đi nghe.
Nam Quan vượt ải về khoe bên Tàu.
Trẻ con dân Việt thật ngầu,
Biết phỉnh, biết phản..., thôi mau trốn về.
Đám tham quan dễ dụ ghê,
Nhưng còn lũ nhỏ coi bề thật gan.
Đổi ngay sách lược lân bang,
Hòa bình,tự trọng...đôi đàng vẹn vui.