Thứ Năm, tháng 5 08, 2014

* Quái lạ

Quái lạ thì ra cái chỗ này!
Thứ mà nam tử thích kỳ thay,
Lâm lần này nữa thêm trận nữa,
Nếu hẹn... có khi lại nhỡ ngày.

Ảnh Internet


Lại cứ ngã nghiêng cái chỗ này!
Không ai bảo chán lại mê say,
Ô hay bẩn vậy sao thơm vậy,
Rồi cứ khom lưng đóng mặt dày...