Thứ Hai, tháng 5 05, 2014

* Khám tim 02

Khám rồi  ngờ ngợ vẫn chứng ni,
Bác sĩ trầm ngâm ,nghĩ ...ước gì!
Mi đừng yêu nữa thì chắc khỏe,
Cứ xem tâm huyết mạch vốn lì.
Ảnh Internet
Nặng nghiệp ái tình có tốt chi,
Đam mê hư sắc lúc xuân thì,
Giằng co,dai dẳng chưa hề chán,
Đang vui, đương cuộc chắc gì đi...